Ultimul număr apărut al Revistei Pro Saeculum

Nr. 5-6 (113-114) – 15 iulie – 1 sept. 2016

(click pe ilustraţia copertei pentru a răsfoi revista)